Tổng công ty Khánh Việt có những băn khoăn liên quan đến xử lý thuế với hàng nhập để sản xuất xuất khẩu. Tổng cục Hải quan đã giải đáp: nếu muốn hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu, kho ngoại quan phải đáp ứng được các điều kiện tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Quản lý ngoại thương.

Khu phi thuế quan được định nghĩa rõ ràng tại khoản 1, điều 4 luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Khu phi thuế quan là khu vực đặc biệt, nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật. Và được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng các biện pháp an ninh cụ thể. Trong khu vực này, các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa được quản lý, giám sát, kiểm tra và điều hành theo quy định của pháp luật về hải quan. 

Theo khoản 4, Điều 3 của Luật Quản lý ngoại thương cũng quy định: Khu vực hải quan riêng là khu vực địa lý xác định trên lãnh thổ Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá ở khu vực này với nước ngoài hoặc lãnh thổ còn lại của nước ta được xem là quan hệ xuất nhập khẩu.

Khoản 2, Điều 28 của Luật Thương mại chỉ rõ: Nhập khẩu hàng hoá là khái niệm để chỉ việc hàng hoá từ nước ngoài hoặc khu vực đặc biệt (được quy định là khu vực hải quan riêng) đưa vào lãnh thổ Việt Nam. 

Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định “Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu”. Ngoài ra, cũng có thể dựa vào khoản 2 Điều 12 của Nghị định này để xác định hàng hóa được miễn thuế.  

Về điều kiện để công nhận kho ngoại quan: Khu vực đề nghị công nhận kho ngoại quan phải thuộc một trong các khu vực được quy định ở Khoản 1, Điều 62 Luật Hải quan. Ngoài ra cần phải đảm bảo được những vấn đề sau đây: 

  • Kho ngoại quan phải ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường rào để việc giám sát, yêu cầu kiểm tra của cơ quan Hải quan được nhanh chóng. 
  • Khu vực cơ quan Hải quan làm việc phải đảm bảo các điều kiện cần thiết. Ví dụ như nơi kiểm tra hàng hoá, kho chứa các tang vật vi phạm… 
  • Về diện tích: Tối thiểu 5000m2. Kho ngoại quan phải bao gồm nhà kho (tối thiểu từ 1000m2, bãi, công trình phụ trợ. Trong trường hợp là kho ngoại quan nằm ở cảng, diện tích tối thiểu phải là 1000m2. Bãi ngoại quan chuyên dùng phải có diện tích tối thiểu 10.000 m2, không yêu cầu diện tích kho. 
  • Phần mềm sử dụng phải đáp ứng được các tiêu chí sau: hàng hoá xuất nhập khẩu, hàng tồn, lưu giữ phải quản lý theo từng loại hàng, từng đối tượng mua; đáp ứng được yêu cầu trích xuất giữ liệu để công tác báo cáo, thống kê…  Đặc biệt là phải được kết nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý. 
  • Hệ thống camera cần đáp ứng các yêu cầu sau: có thể quan sát được các vị trí trong kho ngoại quan và cung cấp các hình ảnh đó  24/24 giờ. Dữ liệu về hình ảnh được lưu trữ tối thiểu 12 tháng. Hệ thống được kết nối trực tiếp với cơ quan Hải quan quản lý.

Để đảm bảo việc kiểm soát phần mềm quản lý hàng hoá và hệ thống camera giám sát, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành những chuẩn trao đổi dữ liệu. Và yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan phải tuân theo tuyệt đối. 

Tổng cục Hải quan đã quy định những đối tượng không chịu thuế GTGT trong khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Các đối tượng này bao gồm hàng hóa chuyển khẩu, hàng tạm nhập khẩu và tái xuất khẩu, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hoặc gia công hàng xuất khẩu, hàng hóa và dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm nhiều khu vực, bao gồm khu chế xuất, DN chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt và khu thương mại – công nghiệp. Những khu vực này được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài được gọi là quan hệ xuất nhập khẩu.

Theo quy định của Tổng cục Hải quan, kho ngoại quan phải đáp ứng định nghĩa khu phi thuế quan theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu và đồng thời là khu vực hải quan riêng theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương. Việc mua bán trao đổi hàng hóa giữa kho ngoại quan và doanh nghiệp bên ngoài được xem là quan hệ xuất nhập khẩu.

Chính vì thế, Tổng cục Hải quan cho rằng, đối với hàng hoá mà Tổng Công ty Khánh Việt nhập khẩu từ kho ngoại quan vào để sản xuất hàng hoá xuất khẩu. Và những hàng hoá này đã xuất khẩu ra nước ngoài thì đã đáp ứng điều kiện để miễn thuế nhập khẩu, không phải chịu thuế Giá trị gia tăng. 

Tổng Công ty Khánh Việt cần phải liên hệ với cơ quan Hải quan (nơi đăng ký kê khai hàng hóa nhập khẩu) để được tư vấn hướng dẫn. Đồng thời giải quyết nhanh chóng những thủ tục theo đúng quy định. 

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/dieu-kien-mien-thue-doi-voi-nhap-hang-tu-kho-ngoai-quan-vao-noi-dia-de-san-xuat-xk-171153.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here