Trong quá trình vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, với những loại mặt hàng được lưu kho thì người ta thường nhắc đến thuật ngữ kho ngoại quan. Tuy nhiên vẫn còn có khá nhiều người đang cảm thấy mơ hồ về khái niệm này. Vậy kho ngoại quan là gì? Chức năng của kho ngoại quan như thế nào? Hãy cùng Dịch vụ kho vận tìm hiểu thông tin chi tiết qua bài viết dưới đây.

Kho ngoại quan là gì?

Kho ngoại quan nếu được hiểu theo nghĩa của dịch vụ giao hàng chính là khu vực kho bãi được thành lập một cách hợp pháp trên lãnh thổ đất nước Việt Nam. Kho ngoại quan được ngăn cách riêng biệt với khu vực xung quanh để bảo quản, tạm lưu giữ hoặc thực hiện một số dịch vụ khác đối với hàng hóa từ trong nước đưa vào kho theo hợp đồng, từ nước ngoài được ký kết với chủ kho ngoại quan và doanh nghiệp.

Theo Luật hải quan thì kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã được làm thủ tục hải quan được ký gửi tạm thời để chờ xuất khẩu, hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.

Các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại quan

Chủ của các mặt hàng làm việc trực tiếp khi gửi kho ngoại quan hoặc ủy quyền cho chủ kho ngoại quan thực hiện một số những dịch vụ sau đối với các hàng hóa gửi kho ngoại quan:

  • Chuyển đổi quyền sở hữu hàng hóa
  • Đóng gói bao bì, đóng ghép hàng hóa, gia cố, chia gói, bảo dưỡng hàng hóa, phân loại phẩm cấp hàng hóa

Những quy định cần biết về việc thuê kho ngoại quan

Dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu một số những quy định cần biết trong việc thuê kho ngoại quan:

Hàng gửi kho ngoại quan bao gồm những loại nào?

Đối tượng được phép thuê

Những đối tượng được phép thuê kho ngoại quan bao gồm:

  • Tổ chức, các cá nhân nước ngoài
  • Tổ chức, cá nhân Việt Nam được phép kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng thuộc thành phần kinh tế

Về hợp đồng thuê ngoại quan

  • Hợp đồng thuê kho ngoại quan do chủ kho và chủ hàng hóa thỏa thuận trực tiếp theo quy định của Pháp luật, trừ trường hợp chủ hàng hóa cũng là chủ sở hữu của kho ngoại quan.
  • Thời hạn của hiệu lực hợp đồng và thời hạn cho thuê kho ngoại quan do hai bên thỏa thuận trực tiếp trên hợp đồng, nhưng không được phép quá thời hạn hàng hóa được gửi kho ngoại quan theo quy định của Luật.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra tại kho ngoại quan

Hàng hóa từ nước ngoài hoặc từ trong nước, từ khu phi thuế quan được đưa vào kho ngoại quan thì chủ của hàng hóa phải thực hiện thủ tục nhập kho ngoại quan tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.

Hàng hóa từ kho ngoại quan được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào trong nước cần phải được kê khai thông tin hàng hóa hóa xuất kho ngoại ngoại quan với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.

Quy định về giám sát hải quan đối với kho ngoại quan

Những phương tiện, hàng hóa được đưa ra, đưa vào kho ngoại quan phải chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chi cục hải quan. Ngoài ra, việc thực hiện các dịch vụ gia cố, đóng gói, đóng ghép hàng hóa và lấy mẫu hàng hóa trong kho ngoại quan thì thì chủ hàng hóa hoặc chủ kho ngoại quan phải có văn bản thông báo trước cho Chi cục hải quan để tổ chức theo dõi, giám sát.

Các loại hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu vào kho ngoại quan hoặc ngược lại phải làm đầy đủ các thủ tục kiểm tra, quản lý của Chi cục hải quan.

Thông qua bài viết trên, chúng tôi đã giúp bạn ý giải về thuật ngữ kho ngoại quan là gì cũng như tìm hiểu về những quy định cần biết về thuê kho ngoại quan. Nếu bạn có thắc mắc gì cần giải đáp, hãy liên hệ ngay đến với ALS để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here