Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được Tổng cục Hải quan đề nghị chịu trách nhiệm quản lý các mặt hàng được gửi tới kho ngoại quan và lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế của doanh nghiệp miễn thuế.

Nghị quyết 80/2023/QH15 về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến 31/12/2024 đã được Quốc hội thông qua vào ngày 9/1/2023. Theo nghị quyết này, các chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 sẽ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2023. Nghĩa là, trong thời gian từ ngày 1/1/2023 đến 31/12/2023, các chính sách này vẫn còn được áp dụng. Ngoài ra, nghị quyết cũng cho phép sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2023 đến 31/12/2024.

Theo nghị quyết này, những hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế hoặc kho của doanh nghiệp miễn thuế, cùng với hàng hóa gửi kho ngoại quan được gia hạn thời gian lưu giữ theo quy định của Nghị quyết 10/2021/UBTVQH15. Quy định này đã gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại các cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp miễn thuế và kho ngoại quan nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục được áp dụng từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Thời hạn lưu giữ hàng hóa gửi vào kho ngoại quan được gia hạn theo quy định khi xuất khẩu. Tuy nhiên hàng hóa này phải được xuất khẩu thông qua các cửa khẩu quốc tế hoặc cửa khẩu chính.

Nguồn: https://tapchitaichinh.vn/luu-giu-hang-hoa-tai-cua-hang-mien-thue-gui-kho-ngoai-quan-den-het-nam-2023.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here