(Thị trường) – Theo báo cáo tổng hợp trong 4 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá nước ta đạt 102,22 tỷ USD. Tương ứng với giảm 18,5 tỷ USD, giảm khoảng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong 4 tháng đầu năm, tình trạng thiếu đơn hàng đã làm cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu chậm lại. Từ đó cũng ảnh hưởng đến việc nhập khẩu hàng hóa. Bao gồm các nguyên liệu đầu vào cần thiết cho hoạt động sản xuất máy móc, thiết bị…. Từ đó, số lượng nhập siêu từ những thị trường lớn giảm mạnh. Cụ thể đã giảm từ 18-53% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong tháng 4/2023, tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu tiếp tục giảm 8,1% so với tháng 3 và giảm 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ghi nhận mức giảm 19,4%, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ghi nhận mức giảm 21,1%.

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế trong nước ghi nhận mức giảm ít hơn (11,4%) so với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (17,4%). Điều này chỉ ra sự giảm sức mua và hoạt động kinh tế chung trong giai đoạn này, ảnh hưởng đến quá trình nhập khẩu hàng hóa.

Dưới đây là số liệu về tốc độ giảm của 2 mặt hàng đạt trị  giá trên 5 tỷ. 

Các mặt hàng đạt giá trị trên 5 tỷ USD

Ước tính 

(Triệu USD)

Tốc độ  giảm so với cùng kỳ năm trước (%)

Điện tử, máy  tính và linh kiện 

25.414

-13,9

Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 

12.459

-14,0

Trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng số mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD là 19 mặt hàng. Có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD. Cả hai nhóm hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD đều ghi nhận mức giảm tốc, giảm mạnh hơn so với tổng kim ngạch nhập khẩu chung.

Xu hướng giảm giá trị nhập khẩu giữa hai nhóm hàng tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng có sự khác biệt. Nhóm hàng tư liệu sản xuất ghi nhận mức giảm 15,7%, cao hơn so với nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng với mức giảm 9,3%.

Bên cạnh đó, hoạt động nhập khẩu từ các thị trường quan trọng như Trung Quốc, Mỹ, EU, ASEAN và Hàn Quốc cũng đang giảm mạnh. Ví dụ, nhập khẩu từ Trung Quốc ước đạt 33,3 tỷ USD, giảm 13,4% so với cùng k;, nhập khẩu từ Mỹ ước đạt 4,1 tỷ USD, giảm 11,9%; từ EU ước đạt 4,4 tỷ USD, giảm 17%; từ ASEAN ước đạt 13,4 tỷ USD, giảm 17,1%…

Source: https://thitruongvietnam.vn/thuong-mai/quy-i2023-luong-hoa-hoi-xuat-khau-tang-dot-bien-hon-261-578142.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here