Có một sự thực rằng, trong Logistics Hàng không, các hoạt động vận tải trên không chỉ chiếm từ 10 – 20% thời gian. Phần còn lại được thực hiện hoàn toàn trên “mặt đất”.
 
Logistics Hàng không là một chuỗi các hoạt động liên kết kéo dài từ “mặt đất” đến “bầu trời”.
Hiện tại, ở Việt Nam, không nhiều cá nhân/doanh nghiệp có thể tường minh hết các hoạt động, dịch vụ hay mô hình cung ứng của lĩnh vực đặc thù này.
 
Một phần chính là do số lượng các xuất bản phẩm về lĩnh vực vận tải và Logistics Hàng không đang vô cùng hạn chế so với mặt bằng chung của mảng sách về Logistics.
 
Hiểu rõ nhu cầu đó, ALS đã phối hợp cùng với Edibooks ra mắt cuốn sách “Logistics Hàng không” – Tài liệu học thuật đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp các kiến thức tổng quát, thực tiễn với nhiều dự báo chiến lược về vận tải và Logistics Hàng không.
 
Đây có thể được coi là “sách ngành” nên tham khảo hàng đầu cho những nhân sự/tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Logistics.
 
> Tham khảo đặt sách sớm tại: https://als.com.vn/sach-logistics-hang-khong
 
Do không đặt mục tiêu về lợi nhuận, sách chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn nên chúng tôi sẽ ưu tiên những độc giả đăng ký sớm nhất.
𝐀𝐋𝐒 – 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬
Email: contact@als.com.vn
Hotline: 1900 3133

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here