Trước những quy định về thuế xuất trong hoạt động xuất hàng hóa vào khu phi thuế quan hiện nay đang gặp phải rất nhiều những vấn đề. Do đó, nếu cá nhân, doanh nghiệp không nắm rõ những điều này rất dễ mắc những sai lầm đáng tiếc, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất hàng hóa. Đừng quá lo lắng, những thông tin được phân tích cụ thể ngay dưới bài viết sau đây sẽ giúp ích cho mọi người, đem đến những quyết định đúng đắn và phù hợp nhất.

1. Khu phi thuế quan được hiểu là gì?

Khi phi thuế quan được hiểu đơn giản là khu vực kinh tế nằm trong vùng lãnh thổ Việt Nam và được thành lập theo những quy định của Pháp luật ban hành, với ranh giới địa lý xác định, có sự ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, đảm bảo đầy đủ những điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan cũng như các bên có liên quan trực tiếp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; những quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu vực phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất, nhập khẩu diễn ra bình thường.

2. Những hoạt động của khu phi thuế quan?

Theo quyết định 100/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành về quy chế hoạt động của khu vực phi thuế quan trong khu kinh tế chung, khu kinh tế cửa khẩu sẽ bao gồm những vấn đề như sau:

 • Khi phi thuế quan chính là khu vực địa lý có xác định rõ ranh giới, được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài với hàng rào cứng, có khu vực cổng, cửa ra vào luôn đảm bảo điều kiện kiểm soát của cơ quan Hải quan và những bên liên quan khác.
 • Khu phi thuế quan hiện nay thuộc khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu bao gồm là: khu bảo thuế, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự do, những khu có liên quan được thành lập theo quyết định của Thủ tướng chính phủ có hoạt động mua bán, trao đổi bên ngoài là quan hệ xuất, nhập khẩu.
 • Ranh giới địa lý của khu phi thuế quan sẽ được xác định trong quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu do những cơ quan có thẩm mỹ phê duyệt.
 • Những hoạt động trong khu phi thuế quan là những hoạt động thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ cùng các hoạt động có liên quan được quy định tại Luật Thương mại gồm sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp, chế biến hàng hóa,… Những hoạt động được quy định đòi hỏi tuân thủ đầy đủ những quy định của Pháp luật Việt Nam về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, hạn chế kinh doanh.
 • Những đối tượng được phép hoạt động tại khu phi thuế quan bao gồm thương nhân Việt Nam, chi nhánh cùng văn phòng đại diện của thương nhân Việt Nam, chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Danh sách khu vực phi thuế quan là gì?

Theo Văn bản hợp số 16/VBHN-BTC và Quyết định 100/2009/QĐ-TTg đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ bao gồm với danh sách ngay dưới đây, cụ thể:

 • Khi phi thuế quan bao gồm khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại; các khu vực kinh tế khác được thành lập và hưởng đầy đủ ưu đãi về thuế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Khi phi thuế quan thuộc khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu sẽ bao gồm khu bảo thuế, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại tự do; các khu có tên gọi khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là gì?

Có thể hiểu thuế xuất, nhập khẩu là loại thuế gián thu được đánh trực tiếp vào những mặt hàng được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam bao gồm cả thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Theo đó, những đối tượng buộc phải chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu sẽ bao gồm với những hàng hóa sau đây:

 • Những hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới của Việt Nam.
 • Những hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, khoa ngoại quan,… và ngược lại.
 • Những hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu tại chỗ.
 • Những hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất nhập khẩu, phân phối theo đúng quy định của Pháp luật thương mại, Pháp luật đầu tư.

4. Hàng nhập khẩu sau đó tái xuất vào khu phi thuế quan có được hoàn thuế?

Đối với vấn đề hàng nhập khẩu sau đó tái xuất vào khu phi thuế quan liệu có được hoàn thuế hay không đã được Tổng cục Hải quan, Khoản 1, Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định như sau: Khu phi thuế quan hiện là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam và được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, đảm bảo đủ điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan Hải quan và các bên liên quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Do đó, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu cũng quy định đối tượng chịu thuế là hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước; hàng hóa xuất nhập khẩu tịa chỗ và hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp được thực hiện quyền xuất nhập khẩu, quyền phân phối.

Bên cạnh đó, trong Luật cũng quy định những người đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu. Điều kiện để được hoàn thuế và không phải nộp thuế phải đảm bảo yêu cầu hàng hóa khi tái xuất chưa qua sử dụng, gia công hay chế biến.

Ngoài ra, tại Điểm a, Khoản 1, Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ cũng quy định: Đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng tái xuất để được hoàn thuế nhập khẩu và không cần nộp thuế xuất khẩu bao gồm hàng hóa nhập khẩu nhưng tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng. Việc này cần phải thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu.

Yêu cầu về hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất thực hiện theo đúng quy định đã được ban hành. Tờ khai khi nhập khẩu với loại hình nhập kinh doanh khi tái xuất phải đảm bảo nguyên trạng hàng hóa nhập khẩu trước đó, chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam thì không thu thế xuất khẩu.

5. Quy định về thuế xuất khẩu khi xuất hàng hóa vào khu phi thuế quan

Dựa trên cơ sở Pháp lý của Thông tư 219/2013/TT-BTC, Công văn 18195/BTC-TCHQ năm 2015 sẽ được quy định về thuế xuất khẩu khi hàng hóa vào khu phi thuế quan được làm rõ sau đây.

Theo những quy định đã được đưa ra, đối với hoạt động xuất hàng hóa vào khu phi thuế quan thì khi làm thủ tục trừ thuế sẽ không cần Tờ khai hải quan. Tuy nhiên cần xác định rõ loại hàng hóa cung cấp cho Doanh nghiệp có thuộc danh mục cần thực hiện thủ tục hải quan hay không đã được Bộ Tài chính quy định.

Đối với hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đủ thuế và thực hiện các chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định thì không cần thực hiện các thủ tục hải quan.

Như vậy, với những thông tin đã được cung cấp ở trên hy vọng sẽ giúp mọi người giải đáp chính xác về quy định về thuế xuất khi xuất hàng hóa vào khu phi thuế quan một cách đầy đủ và chính xác nhất. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here