(Thị trường XNK) – Trong nửa cuối tháng 5, tổng kim ngạch của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Góp phần cho hoạt động xuất khẩu cả nước có chuyển biến tích cực. 

Tổng Cục Hải quan có số liệu thống kê sơ bộ về kim ngạch của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Con số này trong nửa cuối tháng 5 tăng 43,7%, tức đạt 11,63 USD. So với nửa đầu tháng 5/2023 đã tăng 3,54 tỷ USD. 

Tăng trưởng của doanh nghiệp FDI phụ thuộc vào sự tăng trưởng của một số nhóm hàng quan trọng mà nhóm doanh nghiệp này hiện đang chiếm ưu thế. Các nhóm hàng này bao gồm: Máy vi tính với tăng trưởng 38,1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng với tăng trưởng 48,4%; và điện thoại cùng các linh kiện liên quan với tăng trưởng 44,3%…

Điểm sáng lớn nhất trong nửa cuối tháng 5 là doanh nghiệp FDI đã đóng góp 71% cho sự gia tăng của kim ngạch xuất khẩu toàn quốc. Doanh nghiệp FDI đã đóng góp 3,54 USD trong tổng 4,98 tỷ USD giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn quốc tăng thêm. 

Trong 5 tháng đầu năm, doanh nghiệp FDI xuất khẩu hàng hóa đạt 98,9 tỷ USD, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Ngược lại, nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI trong tháng 5 tăng 3,5% so với tháng 4/2023, đạt 8,46 tỷ USD. Tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong 5 tháng đầu năm đạt 81,68 tỷ USD, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Tổng cộng, cán cân thương mại của doanh nghiệp FDI trong 5 tháng ghi nhận thặng dư 17,22 tỷ USD

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/xuat-khau-cua-doanh-nghiep-fdi-tang-hon-3-ty-usd-trong-nua-cuoi-thang-5-175279.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here